• Grey Twitter Icon

© FatihGerçekcioğlu, 2023 Tüm hakları saklıdır. Eğitim Slaytlarını ve dokümanları sadece kaynak göstermek şartıyla kullanabilirsiniz. 

 1. Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 2. Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - EK-5
 3. Alt İşverenlik Yönetmeliği
 4. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 5. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 6. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 7. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 8. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 9. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 10. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 11. Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 12. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 13. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 14. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 15. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 16. İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 17. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 18. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 19. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 20. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

 21. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik

 22. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik