• Grey Twitter Icon

© FatihGerçekcioğlu, 2023 Tüm hakları saklıdır. Eğitim Slaytlarını ve dokümanları sadece kaynak göstermek şartıyla kullanabilirsiniz. 

C Sınıfı Uzmanların B Sınıfı Uzmanların Yerine Bakma Süresi Uzatıldı

C Sınıfı Uzmanların B Sınıfı uzmanların yerine bakma süresi 1/1/2019 tarihinde dolmuştu. 22 Şubat 2019 Cuma Sayı: 30694 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan "SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" Madde 16 da şöyle geçmektedir:MADDE 16 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2020 tarihine kadar” ve “1/1/2019 tarihine kadar” ibareleri “38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yürürlük tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.


Buna göre C Sınıfı ve B Sınıfı uzmanaların bir üst sınıfa bakmaları süresi 1/7/2020 tarihine kadar uzatıldı.


91 görüntüleme