• Grey Twitter Icon

© FatihGerçekcioğlu, 2023 Tüm hakları saklıdır. Eğitim Slaytlarını ve dokümanları sadece kaynak göstermek şartıyla kullanabilirsiniz. 

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) 3 üncü(Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) ,24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” yönetmeliğe göre:
İş güvenliği uzmanlarının görevleri

MADDE 9

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.


Yıllık Değerlendirme Raporunu indirmek için tıklayınız.

8 görüntüleme