• Grey Twitter Icon

© FatihGerçekcioğlu, 2023 Tüm hakları saklıdır. Eğitim Slaytlarını ve dokümanları sadece kaynak göstermek şartıyla kullanabilirsiniz. 

Seveso Direktifi Nedir?


Seveso, kuzeybatı İtalya’da Milano’ya 20 km uzaklıkta küçük bir kasabadır. Kentin hemen yanı başındaki ICMESA Chemical Company’ye ait fabrikada 10 Temmuz 1976 günü triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir reaktördeki patlama sonucu beyaz bir gaz bulutu çevreye yayılmıştır. Bu zehirli gaz, bu güne kadar bilinen en zehirli gazlardan dioksindir. Kasabada kısa bir süre içinde hayvan ölümleri görülmeye başlanmış, patlamadan 5 gün geçtikten sonra da hastaneye başvurular başlamıştır. Yapılan kontroller sonunda kasabada geniş bir bölgenin tamamen kirlendiği anlaşılmış ve 100 kadar ev tamamen boşaltılmıştır.1976 Yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen bu kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır. Tehlikeli maddeler içeren büyük çaptaki sanayi kazalarının önüne geçilmesi için mevcut kuralları güçlendiren ve yenileyen Seveso III Bildirgesi, 26 Haziran 2012 tarihinde AB Bakanlar Konseyi’nde kabul edildi. Tehlikeli maddeler içeren büyük çaptaki sanayi kazalarının önüne geçilmesi için mevcut kuralları güçlendiren ve yenileyen Seveso III Bildirgesi, 26 Haziran 2012 tarihinde AB Bakanlar Konseyi’nde kabul edildi ancak yeni yönerge 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.


“Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktifi (Seveso-II Direktifi) ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca oluşturulan bir komisyon ile hazırlanarak, 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2 Mart 2019 tarihinde yayımlanan 30702 sayılı Resmi Gazete “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” yenilenmiştir.


BEKRA Bildirimi (SEVESO Bildirim Sistemi) Nedir?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazılım portalı olan Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan Seveso Bildirim Sistemi (BEKRA Bildirimi), Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Eki’nde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını toplama kuralı hesabı yaparak Bakanlık’a beyan ettikleri sistemdir. Yönetmelik gereği işletmeler tarafından yapılması gerekli olan bu beyan, Seveso Bildirimi olarak adlandırılmaktadı

16 görüntüleme