• Grey Twitter Icon

© FatihGerçekcioğlu, 2023 Tüm hakları saklıdır. Eğitim Slaytlarını ve dokümanları sadece kaynak göstermek şartıyla kullanabilirsiniz. 

Yüksekte Çalışma Ekipmanları Standartları

En son güncellendiği tarih: 29 Mar 2019TS EN 361 : 2004 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı - Tam vücut kemer sistemleri (Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses)


TS EN 358 : 2003 Kişisel koruyucu donanım- Belirli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için-Tutma sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar (Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height-Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards)


TS EN 813 : 2015 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Alt emniyet kemerleri (Personal fall protection equipment - Sit harnesses)
TS EN 795 : 2013 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım-Ankraj cihazları (Personal fall protection equipment - Anchor devices)TS EN 353-2 : 2004 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Bölüm 2: Esnek bir çapa halatını içeren kılavuzlanmış tipte düşme önleyici (Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line)


TS EN 355 : 2004 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Enerji absorplayıcılar (Personal protective equipment against falls from a height; Energy absorbers)TS EN 360 : 2004 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler (Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters)TS EN 362 : 2007 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Bağlayıcılar (Personal protective equipment against falls from a height – Connectors)

TS EN 12277+A1 : 2019 Dağcılık teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri (Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods)


106 görüntüleme